start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

Historia powstania Stowarzyszenia

Władze powiatowe i gminne powiatu kluczborskiego w 2000 roku zapoczątkowały działania organizacyjne zmierzające do promowania walorów Ziemi Kluczborskiej, czego konsekwencją miał być rozwój turystyki na tych obszarach. Niezbędna była tzw. turystyczna "inwentaryzacja" powiatu kluczborskiego. Miała ona dać odpowiedź na pytanie czy, aby na pewno warto na tych terenach stawiać na turystykę. Okazało się, że jest wystarczająca ilość walorów i atrakcji turystycznych, odpowiednia infrastruktura turystyczna i dostępność komunikacyjna. Trzeba było jeszcze zadbać o wiedzę i świadomość środowisk, które ten rozwój turystyczny miały kreować. Dlatego też kolejnym krokiem było rozpoczęcie cyklu seminariów naukowo–szkoleniowych na temat rozwoju, jakości i promocji turystyki oraz produktu turystycznego.

 

Pierwsze seminarium odbyło się w 2000 roku. Tematem był „Przemysł Turystyczny na Obszarach Wiejskich”. Głównym celem trzydniowego spotkania było omówienie najważniejszych problemów związanych z rozwojem ilościowym i jakościowym gospodarstw turystycznych na obszarach wiejskich u progu trzeciego tysiąclecia. Rok później podczas drugiego seminarium dyskutowano na temat „Jakość usług turystycznych i ekologizacja rolnictwa w aspekcie dostosowania do standardów Unii Europejskiej”. Zadaniem tego szkolenia było omówienie uwarunkowań i mechanizmów rozwoju usług turystycznych i rolnictwa ekologicznego według standardów obowiązujących w jednoczącej się Europie. Po szkoleniach doraźnych podjęto decyzję o stworzeniu możliwości kształcenia permanentnego i powołano w gminie Byczyna Policealne Studium Turystyczno-Hotelarskie. Do dziś kształci ono młodzież z zakresu obsługi ruchu turystycznego. W wielu przypadkach podnoszenie kwalifikacji kadr turystycznych ma decydujące znaczenie w procesie podnoszenia jakości usług co stanowi bardzo istotny element w rozwoju turystyki.

 

Promowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych i kulturowych ludności powiatu kluczborskiego przez władze powiatowe dopełnił efekt podniesienia świadomości przedsiębiorców działających w lokalnej branży o konieczności „konsolidacji sił” w rozwoju produktu turystycznego powiatu kluczborskiego i zarejestrowania Kluczborskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Stowarzyszenie początkowo obejmowało swoim działaniem wyłącznie powiat kluczborski. Sytuacja zmieniła się od 2004, kiedy chęć współpracy i członkostwa w organizacji wyraził powiat oleski. W ten sposób Kluczborską Lokalną Organizację Turystyczną przemianowano na Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną.
Gdyby nie odpowiednie działania organizacyjno-promujące oraz pewne impulsy wysłane do odpowiednich środowisk, Stowarzyszenie nie miałoby możliwości powstania i rozwoju.
 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna