start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

Zabytki kultury

 

 

GMINA KLUCZBORK
 
Bąków
- kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, drewniany
- plebania, 1845 r.
- mogiła braci Augusta i Emila Bassy (na cmentarzu katolickim)
- zespół pałacowy, 1 połowa XIX w.

Biadacz
- kościół filialny, 1842 r.

Bogacica

- kościół parafialny pw. św. Trójcy
- mogiła powstańców śląskich na cmentarzu przykościelnym
- dwór, 1 połowa XIX w.
- spichlerz

Bogańczowice
- park

Kluczbork
- stare miasto
- kościół ewangelicki pw. Chrystusa Zbawiciela, XIV, XVIII w.
- dawna plebania ewangelicka, ul. Gdacjusza 3, XVIII/XIX w.
- kaplica cmentarna, 2 połowa XIX w.
- zbiorowa mogiła żołnierzy września 1939r. (na cmentarzu parafialnym)
- mogiła powstańca śląskiego Henryka Dubiela (na cmentarzu parafialnym)
- cmentarz wojenny Armii Radzieckiej, ul. Opolska
- park miejski
- mury obronne, XV/XVI w.
- Brama Krakowska
- zespół ratusza, XVIII, XIX w.: ratusz, dom - Rynek 2, dom - Rynek 3
- więzienie, ul. Katowicka 4, 1900 r.
- dom, ul. Piłsudskiego 7 XIX w.
- dom, ul. Piłsudskiego 19
- dom, ul. Damrota 34, XIX w.
- zakład dla ubogich, ul. Zamkowa 8, 1776 r.
- dom, ul. Kopernika 3
- dom, ul. Krakowska 27, koniec XIX w.
- budynek gospodarczy, ul. Skłodowskiej 1
- budynek administracyjny młyna, ul. Młyńska 8, 1907 r.
- dom, pl. Niepodległości 3, XIX w.
- dom, pl. Niepodległości 4
- dom, pl. Niepodległości 7, XIX w.
- dom, ul. Skłodowskiej 1
- dom, Rynek 7, 1906 r.
- dom, Rynek 11
- dom, Rynek 12, XVIII/XIX w.
- dom, Rynek 13, XVIII/XIX w.
- dom, Rynek 14, XVIII/XIX w.
- dom, Rynek 15, XVIII/XIX w.
- dom, Rynek 20, XVIII/XIX w.
- dom, Rynek 21, 1870 r.
- dom, Rynek 23, początek XX w.
- dom, Rynek 24, początek XX w.
- dom, ul. Ściegiennego 13
- dom, ul. Ściegiennego 14
- dom, ul. Wolności 4, 2 połowa XIX w.
- ogród willowy (park), ul. Wołczyńska 33
 
Kuniów
- kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela - 1803 r.

Ligota Górna
- kaplica cmentarna, drewniana

Łowkowice
- kościół parafialny pw. Nawiedzenia MB - XIX w.
- wiatrak - 1868 r.

Maciejów
- kościół ewangelicki, drewniany
- zespół pałacowy - XVIII/XIX w.: pałac, park

Smardy Górne
- dom nr 15 - XIX w.

Smardy Dolne
- zespół pałacowy, 2 połowa XIX w. - pałac, park
 
 
GMINA WOŁCZYN
 
Bruny
- dwór, 1 połowa XIX w.

Brynica
- dwór
- spichlerz

Brzezinki
- kościół filialny pw. Narodzenia NMP, drewniany - 1550 r.
- park, XIX w.
- dwór, spichlerz

Duczów Mały
- park, XIX w.

Gierałcice
- kościół ewangelicki, drewniany, XVII w.
- zespół dworski, początek XIX w.: oficyna, spichlerz, park

Komorzno
- kościół filialny pw. św. Jadwigi, drewniany, 1753 r.
- pozostałości zespołu dworskiego, XVIII-XIX w.: oficyna, park
- dom nr 20, XIX w.
- dom nr 35, 1 połowa XIX w.
- dom nr 52, 1 połowa XIX w.
- dom nr 57, 1 połowa XIX w.

Krzywiczyny
- kościół parafialny pw. św. Trójcy, drewniany, 1623 r.
- zespół pałacowy, koniec XVIII w.: pałac, park

Rożnów
- kościół filialny pw. św. Trójcy, drewniany, 1788 r.
- zespół dworski, 1 połowa XIX w.: dwór, park z aleją dojazdową

Skałągi
- kościół parafialny pw. św. Michała, koniec XVIII w.
- park

Szymonków
- ruina romantyczna z basztą, XIX w.
 
Świniary Wielkie
- kościół filialny p.w. św. Bartłomieja, drewniany
- park, XVIII/XIX w.

Wąsice
- park z aleją dojazdową, XIX w.

Wierzbica Dolna
- kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża, drewniany, 1698 r.
- park, XIX w.

Wierzbica Górna
- kościół filialny pw. św. Jacka, szach., 1719-22 r.
- zespół pałacowy, koniec XVIII, XIX w.: dwór, park, ogrodzenie przed pałacem (słupy z kulami)

Wołczyn
- Stare Miasto
- kościół parafialny pw. św. Barbary, 1770-99 r.
- park miejski, 2 połowa XIX w.
- dom, ul. Kluczborska 2, XIX w.
- dom, ul. Powstańców 12, XIX w.
- dom, ul. Powstańców 13, XIX w.
- dom, ul. Powstańców 14, XIX w.

Wołczyn - Brzezinki
- cmentarz żydowski, ul. Byczyńska, początek XIX w.
 
 
GMINA BYCZYNA
 
Biskupice
- kościół rzym.-kat. filialny, drewniany, pw. św. Jana Chrzciciela, XVII w.
- cmentarz żydowski, połowa XIX w.
- zespół dworski, początek XIX w.: dwór, park z aleją dojazdową

Byczyna
- zespół urbanistyczny
- kościół parafialny pw. św. Trójcy, 1767 r.
- kościół ewangelicki pw. św. Mikołaja, koniec XIV, XIX w.
- kaplica cmentarna pw. św. Jadwigi , XIV, XVI-XVII w.
- mogiła ks. Hermana Koellinga (na cmentarzu komunalnym), ul. Kluczborska, 1902 r.
- mogiła Franciszka Lazara (na cmentarzu parafialnym), ul. Marchlewskiego, 1969 r.
- park miejski, połowa XIX w.
- mury obronne z basztą Piaskową i fosą, XV-XVI w.
- brama Niemiecka
- brama Polska
- ratusz wraz z otaczającymi domami
- dom, ul. 3-go Maja 21, XIX w.
- dom z oficyną, ul. Długa 5, 2 połowa XVIII, XX w.
- dom, ul. Długa 6, XIX w.
- dom, ul. Długa 12
- dom, ul. Długa 14
- dom, ul. Stawowa 16
- dom, ul. Floriańska 16
- dom, ul. Floriańska 18
- dom, ul. Floriańska 20
- dom, ul. Floriańska 22
- dom, ul. Kościelna 12, XIX w.
- dom, ul. Kościelna 14, XIX w.
- dom, ul. Kościelna 16, XIX w.
- dom, ul. Krótka 2
- dom, ul. Krótka 4
- dom, ul. Okrężna 1, XIX w.
- dom, ul. Okrężna 3, XIX w.
- dom, ul. Okrężna 7
- dom, ul. Okrężna 19
- dom, ul. Okrężna 21, XIX w.
- dom, ul. Okrężna 23
- dom, ul. Okrężna 25
- dom, ul. Okrężna 31
- dom, ul. Okrężna 33, XIX w.
- dom, ul. Okrężna 35, XIX w.
- dom, ul. Okrężna 37, XIX w.
- dom, ul. Okrężna 41, XIX w.
- dom, Rynek 3, XIX w.
- dom, Rynek 4, XIX w.
- dom, Rynek 6, XIX w.
- dom, Rynek 12
- dom, Rynek 12a, 2 połowa XVIII w.
- dom, Rynek 13/1, XIX w.
- dom, Rynek 13/2
- dom, Rynek 14, XIX w.
- dom, Rynek 15, XIX w.
- dom, Rynek 16
- dom, Rynek 18
- dom, Rynek 20
- dom, pl. Wolności 4
- spichlerz, obecnie magazyn, ul. Długa 30, 2 połowa XIX w.
- spichlerz, ul. Wąska 4, XIX w.
- zespół młyński, ul. Polanowicka 5/7/9, początek XX w . - młyn, magazyn, silos, dom mieszkalny
- kuźnia, ul. Okrężna 19, XIX/XX w.

Ciecierzyn
- park pałacowy z aleją dojazdową, XIX w.

Dobiercice
- park

Gołkowice
- kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela, drewniany, 1766-67 r.
- zespół pałacowy, XVIII-XIX w.: pałac, oficyna, park
- dom nr 6, XIX w.

Jakubowice
- kościół ewangelicki, pw. MB Królowej Polski, drewniany, XVII w.
- park, 2 połowa XIX w.
- czworak dworski, XIX w.

Kochłowice
- park pałacowy z aleją dojazdową, koniec 1920 r.

Kostów
- mogiła zbiorowa powstańców śląskich (na cmentarzu katolickim)
- zespół pałacowy, XVIII-XIX w.: pałac, park

Miechowa
- kościół filialny pw. św. Jacka, drewniany
- zespół dworski, XIX w.: dwór, park

Nasale
- kościół ewangelicki pw. św. Wawrzyńca, drewniany
- zespół dworski, 1 połowa XIX w.: dwór, park

Paruszowice
- kaplica ewangelicka XV, XIX w.
- ogrodzenie, kamienne
- park

Proślice
- kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, drewniany, 1531 r.,
- spichlerz dworski, drewniany, 1819 r.
- czworak, obecnie dom nr 61/40, drewniany, 1 połowa XIX w.
- park, 2 połowa XIX w.
- późnobarokowy pałac dworski z XVIII/XIX w.

Pszczonki
- park dworski z aleją dojazdową

Roszkowice
- kościół filialny pw. św. Antoniego, 1848-49 r.
- zespół pałacowy, koniec XIX w.: pałac, rządcówka, obora, spichlerz, park, 1 połowa XIX w.
 
 
GMINA LASOWICE WIELKIE
 
Chocianowice
- kościół pw. Nawiedzenia NMP, drewniany, 1662 r.

Jasienie
- spichlerz dworski, XIX w.

Laskowice
- kościół filialny pw. św. Wawrzyńca, drewniany, 1686 r.

Lasowice Małe
- kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP, 1688 r.
- dwór, XVI/XVII, XIX w.
- spichlerz, połowa XIX w.
- dom (chałupa) nr 17 XIX w.

Lasowice Wielkie
- kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, drewniany, 1599 r.
- park dworski

Tuły
- zespół kościelno-parafialny pw. MB Bolesnej, 1853 r.: kościół, kaplica grobowa, kostnica, mur arkadowy z bramą wjazdową
- zespół pałacowy, XVIII-XIX w.: pałac, spichlerz, stodoła, park

Wędrynia
- kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela, drewniany

GMINA OLESNO

 

Olesno

- Ratusz (1820-21) - siedziba Muzeum Regionalnego

- kościół odpustowy św. Anny (1518 I cz., 1670 II cz.) przy trasie na Wieluń

 

Świercze

- pozostałości zespołu dworskiego z XIX wieku zawierające: oficynę, czworak, spichlerz, wozownię, pozostałości parku

 

Borki Wlk, Boroszów, Grodzisko, Sowczyce, Stare Olesno, Wachów

- drewniane budowle sakralne

 

GMINA DOBRODZIEŃ

 

Dobrodzień

- zabudowania dworskie

- kamienice z II poł. XIX wieku (Pl. Wolności, ul. K. Gładysza)

- kościół drewniany z połowy XVII w.

 

GMINA GORZÓW ŚL.

 

Gorzów Śląski

- Rynek: zabytkowe domy z II poł. XVIII i I poł. XX w.

- barokowy dwór z XVIII w.

 

Kozłowice

- pałac z pocz. XX w.

 

Jamy

- dworek z XIX w.

 

Budzów

- dwór z XIX w.

 

GMINA PRASZKA

 

Praszka

- synagoga żydowska

- Rynek: kamienice z II poł. XIX w.

 

Wzgórze Kirkut

- cmentarz żydowski

 

Wierzbie

- kościół drewniany

 

GMINA RADŁÓW

 

Sternalice

- kościół - 1614 r.

 

GMINA RUDNIKI

 

Bugaj

- murowany przed 1830 rokiem dworek z przyległym do niego starym parkiem

 

Dalachów, Rudniki

- młyny (pocz. XX w.)

 

Żytniów

- dzwonnica murowana - 1900 r.

- młyn (pocz. XX w.)

- kościół drewniany (XVI/XVII w.)

 

Faustianka, Słowików

- cegielnie z pocz. XX w.

 

Jaworzno

- kościół drewniany (XVI/XVII w.)

 

GMINA ZĘBOWICE

 

Zębowice

- zamek folwarczny

 

Radawie

- zamek folwarczny

- 500-letni kościół

 

 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna